Wazne dla przedsiebiorcow i nie tylko...1

 

Dnia 20.04.2015 w godzinach
od 10:00 do 15:00
w Domu Kultury w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku
przeprowadzi akcję darmowego zakładania kont na
Platformie Usług Elektronicznych.

Takie konto daje każdemu użytkownikowi pełny obraz informacji na temat terminu odprowadzanych składek do ZUS, ich wysokości, liczby dni na zwolnieniu lekarskim i innych danych, które posiada ZUS.

Na bieżąco można sobie śledzić wpływ składek, które przekazuje za nas do ZUS nasz pracodawca. Na naszym profilu, jako użytkownicy, odnajdziemy informacje na temat zgłoszenia dzieci lub współmałżonka do ubezpieczenia zdrowotnego. Istnieje też możliwość samodzielnego wyliczenia prognozowanej emerytury.
Emeryci i renciści za pośrednictwem PUE mogą wydrukować sobie PIT, a także wydrukować decyzje emerytalne.

Platforma Usług Elektronicznych to bardzo wygodne narzędzie w kontaktach ZUS dla przedsiębiorców. Za jej pośrednictwem można zgłaszać pracowników do ubezpieczeń społecznych, wprowadzać niezbędne dane, składać deklaracje, a nawet opłacać składki.

Z możliwości zalogowania się na PUE może skorzystać każdy mieszkaniec powiatu.

Pracownik ZUS pomoże założyć i potwierdzić profil, bez konieczności wizyty siedzibie ZUS. Osoby zainteresowane prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego i adresu email. Rejestracja odbywa się na miejscu, od ręki i trwa nie więcej niż 3 minuty.

Serdecznie zapraszamy!

PUE – Platforma Usług Elektronicznych – nowa jakość w e-administracji

 

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to zestaw nowoczesnych usług dla wszystkich klientów ZUS. Jej sercem jest portal internetowy pue.zus.pl. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS będzie można zrealizować większość spraw związanych
z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia z domu – przez Internet. W ten sposób Klienci ZUS uzyskają informacje o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach czy sprawdzą wszelkie swoje dane zamieszczone na koncie w ZUS, ale także złożą i odbiorą niezbędne dokumenty oraz rozliczą składki (ePłatnik).

 

Wygodnie, sprawnie, bezpiecznie, czyli PUE dla każdego

 

Po rejestracji na pue.zus.pl i uwierzytelnieniu profilu PUE każdy użytkownik może m.in.:

  • sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS,
  • śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mail lub SMS,
  • rezerwować wizyty w placówce ZUS,

Profil PUE można spersonalizować zgodnie ze swoimi potrzebami. Dla każdej grupy klientów przygotowano specjalny panel ułatwiający załatwienie specyficznych dla nich spraw Temu służą poszczególne  panele PUE.

Panel ubezpieczonych

  • stan konta ubezpieczonego,
  • informacje o ubezpieczeniach, do których go zgłoszono, i składkach, które wpłacił za niego pracodawca,
  • kalkulator emerytalny, który wyliczy prognozowaną emeryturę.

Wchodząc na panel ubezpieczonego możemy prześledzić całą historię składek na ubezpieczenia jakie odprowadzane są z naszego comiesięcznego wynagrodzenia. Tutaj również uzyskamy informację jaki zakład pracy i kiedy wpłacał te składki oraz jaka jest podstawa i jaką kwotę odprowadziliśmy na emeryturę. Dzięki temu możemy na bieżąco możemy sprawdzać naszego pracodawcę, czy na bieżąco wywiązuje się z obowiązków opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Wysokość naszej emerytury możemy sprawdzić korzystając z kalkulatora emerytalnego.  Po uzupełnieniu informacji o roku rozpoczęcia pracy, wysokości obecnego wynagrodzenia i roku do którego zamierzamy pracować, system wyliczy ile może wynieść nasza hipotetyczna emerytura.

Panel świadczeniobiorców

  • informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach (emeryturach, rentach i zasiłkach),
  • formularz PIT.

To tutaj świadczeniobiorca uzyska pełną informację na temat wysokości świadczenia, odprowadzonych kwotach na podatek dochodowy oraz formularza PIT.

Panel płatników składek

  • należne składki i wpłaty,
  • informacje o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń.

Tutaj znajdują się dane dotyczące należnych składek i wpłatach, z adnotacją na jaki fundusz zostały wpłacone, o wysokości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe, jak również na temat osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych.

W zakładce korespondencja  dowiemy się o korespondencji z ZUS jaka była i jest prowadzona  z płatnikiem składek. Z bieżących informacji znajdą się tam adnotacje o błędach w dokumentacji bądź też brakujących wpłat na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne.

ePłatnik

Dla przedsiębiorców przeznaczono także moduł ePłatnik (internetowy odpowiednik programu Płatnik), dzięki któremu przez portal pue.zus.pl można m.in. zgłosić osoby do ubezpieczeń i rozliczyć składki.

Nie tylko przez Internet

PUE to nie tylko kontakt przez Internet. Dla tych, którzy wolą rozmowę od klikania na klawiaturze od komputera, PUE daje i taką możliwość. Platforma Usług Elektronicznych ułatwia życie – dzięki usługom telefonicznym i systemowi kierowania ruchem w placówkach ZUS.

Kontakt telefoniczny

Z PUE można korzystać kontaktując telefonicznie z Centrum Obsługi Telefonicznej, pod nr tel. 801- 400 -986 dla tel. stacjonarnych lub 22 560 -16- 00 dla tel. komórkowych.

Dzwoniąc pod te numery można zasięgnąć informacji (np. o danych zgromadzonych na indywidualnym koncie), zarezerwować wizytę w placówce czy złożyć niektóre wnioski, niewymagające podpisu elektronicznego. Przed przekazaniem jakichkolwiek spersonalizowanych informacji nastąpi uwierzytelnienie osoby dzwoniącej (niezbędne jest podanie identyfikatora i PIN). Część usług będzie dostępna przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem automatycznego telefonicznego systemu informacyjnego.

Jak skorzystać z PUE

Najpierw należy zarejestrować się na portalu pue.zus.pl. Podczas rejestracji otrzymuje się login i wybiera hasło do własnego profilu PUE. Dla bezpieczeństwa danych, do których dzięki temu profilowi uzyskuje się dostęp, trzeba jeszcze potwierdzić swoją tożsamość i dopiero wtedy profil PUE zostaje aktywowany.

Ci z Klientów, którzy posiadają profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany, mogą dokonać potwierdzenia tożsamości (uwierzytelnienia) już podczas rejestracji na portalu pue.zus.pl. Pozostali muszą w tym celu osobiście odwiedzić jednostkę ZUS.

Aby móc wysyłać do ZUS i odbierać z ZUS wnioski, pisma i inne dokumenty, trzeba mieć możliwość składania podpisu elektronicznego. Można w tym celu skorzystać z bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP. Wystarczy złożyć wniosek o taki profil na www.epuap.pl i potwierdzić tożsamość w jednostce ZUS przy okazji uwierzytelniania profilu PUE.

Płatnicy składek, którzy chcą z modułu ePłatnik wysyłać dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe, muszą zgodnie z obecnymi przepisami posługiwać się podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego, którym mogą też podpisywać i inne wysyłane do ZUS dokumenty.