ZAPYTANIE OFERTOWE

„W związku z realizacją projektu „Cyfrowa rewolucja w Domu Kultury” – zadania realizowanegoz projektu systemowego Narodowego Centrum Kultury pn. Konwersja cyfrowa domów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”,
serdecznie zapraszam do złożenia oferty do Zapytania ofertowego nr 3/2022. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami znajduje się w linku: http://dkgostyn.nbip.pl/dkgostyn/?n_id=52&id=100


„W związku z realizacją projektu „Cyfrowa rewolucja w Domu Kultury” – zadania realizowanegoz projektu systemowego Narodowego Centrum Kultury pn. Konwersja cyfrowa domów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”,
serdecznie zapraszam do złożenia oferty do Zapytania ofertowego nr 2/2022. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami znajduje się w linku: http://dkgostyn.nbip.pl/dkgostyn/?id=98&p_id=99”


„W związku z realizacją projektu „Cyfrowa rewolucja w Domu Kultury” – zadania realizowanegoz projektu systemowego Narodowego Centrum Kultury pn. Konwersja cyfrowa domów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”,
serdecznie zapraszam do złożenia oferty do Zapytania ofertowego nr 1/2022. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami znajduje się w linku: http://dkgostyn.nbip.pl/dkgostyn/?id=98&p_id=97”


KONTYNUUJEMY DZIAŁANIA

W 2022 roku kontynuujemy realizację projektu. Przygotowywaliśmy się do rozpoczęcia procedury zakupów sprzętu przewidzianych  w ramach projektu. Sprzęt pozwoli nam bardziej profesjonalnie realizować nasze przedsięwzięcia. Przygotowujemy się także to kolejnych szkoleń i webinariów. 


DZIEJE SIĘ!

W pierwszym etapie realizacji projektu zespół DK brał udział w webinariach w obszarach dotyczących cyfryzacji i konstruowania oferty kulturalnej online. Udział w tych spotkaniach pozwolił nam na szersze spojrzenie na naszą działalność i podsunął nam wiele ciekawych inspiracji.

W kolejnym okresie mieliśmy okazję wziąć udział w dwudniowym szkoleniu stacjonarnym. Naszym przewodnikiem po cyfrowym świecie była tutorka Dobromiła Deluga. Podczas szkolenia m.in. analizowaliśmy zasoby naszej instytucji, nasz cyfrowy potencjał poznawaliśmy nowe narzędzia i aplikacje pomocne w realizowaniu działań online. Rozmawialiśmy także o budowaniu publiczności. Te dwa dni warsztatów pomogły na także stworzyć dokument pn. Cyfrowa Strategia Domu Kultury


Projekt ma na celu umożliwienie rozwoju oferty Domu Kultury w zakresie animacji i edukacji kulturowej na rzecz społeczności lokalnej poprzez wzrost kompetencji pracowników sektora kultury oraz zakup niezbędnego wyposażenia do realizacji działań on-line oraz podniesienia multimedialnego poziomu wielu wydarzeń. Dzięki grantowi, będziemy mogli działać m.in. na rzecz lokalnego dziedzictwa poprzez jego popularyzację oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń, jak  również rozwijać nowe formy aktywności kulturowej. Mamy nadzieję, że pozyskane środki i nowe narzędzia uatrakcyjnią i zachęcą do współpracy z wszystkimi mieszkańcami gminy, od młodzieży po seniorów.

Warto również przypomnieć, że w konkursie wzięło udział ponad 1200 ośrodków z czego tylko 200 zostało przyznane dofinansowanie. Nasz Dom Kultury z liczbą 90 punktów znalazł sia na zaszczytnym 44 miejscu.

Zadanie realizowane jest projektu systemowego Narodowego Centrum Kultury pn. Konwersja cyfrowa domów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020    III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”