W maju tego roku, Dom Kultury w Gostyni złożył wniosek, pod nazwą – „Cyfrowa rewolucja w Domu Kultury”, o grant w konkursie realizowanym przez NCK w ramach projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury.
W lipcu dowiedzieliśmy się o przyznaniu dofinansowania w wysokości 117 100 zł. (sto siedemnaście tysięcy sto złotych). Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na szkolenia oraz  zakup niezbędnego sprzętu technicznego oraz multimedialnego m.in., takiego jak: kamera video, monitor do transmisji live czy programu do obróbki video.

Projekt ma na celu umożliwienie rozwoju oferty Domu Kultury w zakresie animacji i edukacji kulturowej na rzecz społeczności lokalnej poprzez wzrost kompetencji pracowników sektora kultury oraz zakup niezbędnego wyposażenia do realizacji działań on-line oraz podniesienia multimedialnego poziomu wielu wydarzeń. Dzięki grantowi, będziemy mogli działać m.in. na rzecz lokalnego dziedzictwa poprzez jego popularyzację oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń, jak  również rozwijać nowe formy aktywności kulturowej. Mamy nadzieję, że pozyskane środki i nowe narzędzia uatrakcyjnią i zachęcą do współpracy z wszystkimi mieszkańcami gminy, od młodzieży po seniorów.

Warto również przypomnieć, że w konkursie wzięło udział ponad 1200 ośrodków z czego tylko 200 zostało przyznane dofinansowanie. Nasz Dom Kultury z liczbą 90 punktów znalazł sia na zaszczytnym 44 miejscu.

Zadanie realizowane jest projektu systemowego Narodowego Centrum Kultury pn. Konwersja cyfrowa domów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020    III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”