Projekt ma na celu umożliwienie rozwoju oferty Domu Kultury w zakresie animacji i edukacji kulturowej na rzecz społeczności lokalnej poprzez wzrost kompetencji pracowników sektora kultury oraz zakup niezbędnego wyposażenia do realizacji działań on-line oraz podniesienia multimedialnego poziomu wielu wydarzeń. Dzięki grantowi, będziemy mogli działać m.in. na rzecz lokalnego dziedzictwa poprzez jego popularyzację oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń, jak  również rozwijać nowe formy aktywności kulturowej. Mamy nadzieję, że pozyskane środki i nowe narzędzia uatrakcyjnią i zachęcą do współpracy z wszystkimi mieszkańcami gminy, od młodzieży po seniorów.

Warto również przypomnieć, że w konkursie wzięło udział ponad 1200 ośrodków z czego tylko 200 zostało przyznane dofinansowanie. Nasz Dom Kultury z liczbą 90 punktów znalazł sia na zaszczytnym 44 miejscu.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane jest projektu systemowego Narodowego Centrum Kultury pn. Konwersja cyfrowa domów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020    III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”


ZAKUP SPRZĘTU

Powoli dobiega końca realizacja projektu “Cyfrowa rewolucja w Domu Kultury”, w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury pn. ” Konwersja cyfrowa domów kultury”. Jednym z ostatnich etapów tego projektu jest dostawa zakupionego sprzętu. Jest to dla nas ogromna radość, ponieważ jesteśmy pewni, że ten bardzo potrzebny sprzęt będzie służył nam i Wam przez długie lata podczas wielu różnorodnych działań kulturalnych. W ramach tego działania zakupiono sprzęt dla Domu Kultury o łączne wartości 105 650 zł. Składa się na to:
– sprzęt do transmisji online
– sprzęt fotograficzno – filmowy
– sprzęt projekcyjny
– zestaw oświetleniowy, stół do digitalizacji
– sprzęt nagłośnieniowy
– akcesoria nagłośnieniowe


SZKOLIMY SIĘ

W oczekiwaniu na pierwszą dostawę sprzętu multimedialnego szkolimy się i zdobywamy wiedzę m.in. na temat otwartych zasobów edukacyjnych w kulturze czy też wykorzystywania licencji creative commons. A wszystko to oczywiście w ramach projektu grantowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.


ZAPYTANIE OFERTOWE

„W związku z realizacją projektu „Cyfrowa rewolucja w Domu Kultury” – zadania realizowanegoz projektu systemowego Narodowego Centrum Kultury pn. Konwersja cyfrowa domów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”,
serdecznie zapraszam do złożenia oferty do Zapytania ofertowego nr 3/2022. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami znajduje się w linku: http://dkgostyn.nbip.pl/dkgostyn/?n_id=52&id=100


„W związku z realizacją projektu „Cyfrowa rewolucja w Domu Kultury” – zadania realizowanegoz projektu systemowego Narodowego Centrum Kultury pn. Konwersja cyfrowa domów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”,
serdecznie zapraszam do złożenia oferty do Zapytania ofertowego nr 2/2022. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami znajduje się w linku: http://dkgostyn.nbip.pl/dkgostyn/?id=98&p_id=99”


„W związku z realizacją projektu „Cyfrowa rewolucja w Domu Kultury” – zadania realizowanegoz projektu systemowego Narodowego Centrum Kultury pn. Konwersja cyfrowa domów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”,
serdecznie zapraszam do złożenia oferty do Zapytania ofertowego nr 1/2022. Zapytanie ofertowe wraz załącznikami znajduje się w linku: http://dkgostyn.nbip.pl/dkgostyn/?id=98&p_id=97”


KONTYNUUJEMY DZIAŁANIA

W 2022 roku kontynuujemy realizację projektu. Przygotowywaliśmy się do rozpoczęcia procedury zakupów sprzętu przewidzianych  w ramach projektu. Sprzęt pozwoli nam bardziej profesjonalnie realizować nasze przedsięwzięcia. Przygotowujemy się także to kolejnych szkoleń i webinariów. 


DZIEJE SIĘ!

W pierwszym etapie realizacji projektu zespół DK brał udział w webinariach w obszarach dotyczących cyfryzacji i konstruowania oferty kulturalnej online. Udział w tych spotkaniach pozwolił nam na szersze spojrzenie na naszą działalność i podsunął nam wiele ciekawych inspiracji.

W tym tygodniu wzięliśmy udział w dwudniowym szkoleniu w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. To kolejny, po cyklu webinariów, element projektu. Podczas szkolenia m.in. analizowaliśmy zasoby naszej instytucji, poznawaliśmy nowe narzędzia i aplikacje pomocne w realizowaniu działań online i rozmawialiśmy o budowaniu publiczności. Te dwa dni warsztatów pomogły na także stworzyć dokument pn. Cyfrowa Strategia Domu Kultury. Dziękujemy Dobromile Deludze za wprowadzenie nas w cyfrowy świat 🙂 O kolejnych działaniach w ramach naszego projektu “Cyfrowa rewolucja w Domu Kultury” będziemy informować na bieżąco.