Z powodu pandemii związanej z covid-19, porady prawne i obywatelskie udzielane są za pomocą telefonu, maila lub innego komunikatora.
Obowiązują zapisy telefoniczne: 32 324-81-43

Harmonogram pracy wszystkich Punktów Poradniczych w powiecie mikołowskim dostępny jest pod adresem: https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-na-terenie-powiatu-mikolowskiego.html

Na stronie internetowej www.dogma.org.pl w szczególności w zakładce http://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-mikolowski/ znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu mikołowskiego oraz materiały edukacyjne tj. poradniki prawne oraz filmy w formie wykładów i poradników.

Został również uruchomiony dodatkowy numer telefonu/infolinii: 798-869-599, pod którym można uzyskać informacje na temat warunków i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji