“Zwiększenie atrakcyjności oferty Domu Kultury poprzez zakup nowego wyposażenia” – to projekt, który został złożony w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Domów Kultury. Nasz wniosek został oceniony pozytywnie i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości
20 000,00 zł, co stanowi 85% kosztów zadania.

Zadanie poprawi warunki infrastrukturalne w Domu Kultury w Gostyni w celu wzbogacenia oferty kulturalnej w tym sprawniejsze prowadzenie edukacji kulturalnej adresowanej do mieszkańców. Elementami zadania jest wyposażenie DK w nowe, niezbędne wyposażenie. Zakupy motywowane są zarówno brakiem sprzętowym (system wieszania obrazów), jak i jego zużyciem (krzesła,
stoły). Zadanie obejmować będzie: zakup i montaż systemu wieszania obrazów (sala widowiskowa), zakup krzeseł do sali widowiskowej ora zakup krzeseł i stołów do sali “lustrzanej” (gdzie odbywa się wiele zajęć dla dzieci, a także spotkania w ramach oferty skierowanej do dorosłych). Realizacja wyżej wymienionych prac umożliwi dalszy rozwój Domu Kultury zgodny z koncepcją rozwoju.


Jaki czas temu informowaliśmy o zakupie kompletów nowych krzeseł da sali widowiskowej, oraz krzeseł i stołów do sali „Rancho”. Teraz przyszedł czas na drugą cześć tego zadania. W sali widowiskowej został zamontowany profesjonalny system montażu. Dzięki niemu będziemy mogli lepiej eksponować obrazy czy fotografie podczas naszych wernisaży i wystaw. Zakup ten jest częścią zadania “Zwiększenie atrakcyjności oferty Domu Kultury poprzez zakup nowego wyposażenia” ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Domów Kultury. Pierwszym wydarzeniem, które odbędzie się z wykorzystaniem zakupionego sprzętu będzie wernisaż Pawła Graji, który obędzie się 26 października.


Dziś dotarł do nas transport nowych krzeseł do sali widowiskowej (115 sztuk), nowych krzeseł do sali “rancho” (25 sztuk) oraz 8 nowych stołów. Nasza radość jest wielka i bez żalu pożegnamy się z bardzo wysłużonymi, kilkudziesięcioletnimi krzesłami. Na zdjęciach poniżej widać “różnicę”

A wszystko to możliwe jest dzięki złożeniu przez nas w listopadzie 2022 roku wniosku pn.: “Zwiększenie atrakcyjności oferty Domu Kultury poprzez zakup nowego wyposażenia”, który został pozytywnie oceniony w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Infrastruktura Domów Kultury.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.