Plastyka

  • Wiek: od 6 lat
  • Wtorek i czwartek, godziny do indywidualnego ustalenia z prowadzącą
  • Odpłatność: 50 zł/semestr

Zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych uzdolnień twórczych. Wyzwolenie kreatywnej postawy dziecka, uwrażliwienie na piękno. Rozwijanie umiejętności posługiwania się zróżnicowanymi technikami plastycznymi oraz operowanie nimi.

Indywidualne podejście do uczestnika. Zapisy u instruktora pod nr telefonu 32 218-70-00, nr wewn. 24

Prowadząca: Alicja Kudła – wieloletni dyrektor tyskich przedszkoli. Długoletnia instruktorka zajęć plastycznych i artystycznych w Domu Kultury. Z wykształcenia pedagog z dużym doświadczeniem.