Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że termin do złożenia zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 o wysokości dochodów osiągniętych w 2016r. oraz do wpłaty wynikających z nich zobowiązań upływa w dniu 02.05.2017r.

Zeznania podatkowe można złożyć w następujący sposób:

  • przesłać drogą elektroniczną,
  • przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Skarbowy w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Hubera 4,
  • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Skarbowego w godzinach pracy Urzędu, tj.: codziennie od 7.00 do 15.00, natomiast w poniedziałki od 7.00 do 18.00.

Dodatkowo zeznania będzie można złożyć w wydłużonym czasie pracy w dniach 27-28.04.2017r. w godzinach od 7.00 do 17.00.

W dniu 02.05.2017r. zeznania będą przyjmowane w Urzędzie Skarbowym w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wpłat kwot rocznego podatku dochodowego należy dokonywać:na konto Urzędu Skarbowego w Mikołowie: NBP O/O KATOWICE Nr 81 1010 1212 3068 4122 2300 0000 lub

  • w punkcie kasowym Mikołowskiego Banku Spółdzielczego mieszczącym się w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie, czynnym w dniach pracy Urzędu w godzinach:

poniedziałek od 7.30 do 16.00

wtorek-piątek od 7.30 do 14.00

W dniach 27-28.04.2017r. wpłat będzie można dokonać w godzinach od 7.30 do 16.00, natomiast w dniu 02.05.2017r. w godzinach od 7.30 do 14.00.”