Dnia 2 października 2012  r.o godz.11.00 w Domu Kultury w Gostyni odbyło się posiedzenie jury oceniającego prace nadesłane na I I Powiatowy konkurs fotograficzny „Tak & Nie w obiektywie  ekologa”

Skład Jury:

1.Iwona Spychała-Długosz
2. Patryk Fila
3. Alicja Kudła
4. Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska
5. Przemysław Biela

 WERDYKT JURY:

Kategoria do lat 15
I miejsce – Klaudia Danak  – Wyry
I I miejsce – Edyta Mazur – Gostyń

Kategoria od lat 16
I miejsce – Michał Paździorek – Mikołów
I I miejsce – Sonia Kopiec – Wyry

III  miejsce – Karolina Myszor Wyry

 Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.
Laureatom przyznano nagrody rzeczowe i dyplomy.

Prace nagrodzone zostaną powiększone do formatu A 4 i wyeksponowane na wystawie pokonkursowej oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora: www.dkgostyn.pl

 Otwarcie wystawy  pokonkursowej oraz wręczanie nagród odbędzie się 10października br. o godz.17. 30 w Sali lustrzanej (dawne Rancho). Serdecznie zapraszamy uczestników konkursu wraz z osobami towarzyszącymi, jurorów, sponsorów oraz wszystkich zainteresowanych.