Gminny chór “Zorza” w dniach 25-28 maja przebywał na Warmii, gdzie wziął udział w Przeglądzie Chórów Seniora w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Międzynarodowe jury przyznało chórowi BRĄZOWY DYPLOM.

Serdecznie gratulujemy!

W trakcie przesłuchania konkursowego w budynku Skarbca Kultury Europejskiej

Po przesłuchaniu przed wejściem głównym do Skarbca