Dom Kultury w Gostyni uzyskał dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym 2021 na udział w Programie „Równać Szanse 2020” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Program „Równać Szanse” jest skierowany do młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat i ma na celu rozwinięcie samodzielności
w działaniu oraz świadomego osiągania wyznaczonych przez siebie celów. Ma on sprzyjać wyrównywaniu szans młodych ludzi
na dobry start w dorosłe życie, poprzez realizację ciekawego projektu, który będzie w pełni ich dziełem.

Biorąc udział w realizacji młodzież zyskuje wiele nowych umiejętności między innymi takich jak:

  • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
  • planowania i organizowania czegoś dla innych,
  • współpracy w grupie,
  • zdobywania niezbędnych informacji oraz ich analizy i oceny przydatności

Udoskonala swój rozwój osobisty min. poprzez:

  • poprawę relacji międzyludzkich,
  • rozwijanie osobistych zainteresowań,
  • odkrywanie własnego potencjału twórczego.

Ponadto wzbogaca własny potencjał dzięki integracji i emocjonalnej więzi ze środowiskiem lokalnym, przygotowaniem
do wystąpień publicznych czy zapoznaniem i nawiązaniem współpracy z lokalnymi liderami.
Program od samego początku zakłada samodzielną pracę młodzieży przy projekcie, gdzie rola instytucji ogranicza się do funkcji doradczej, wpierającej, spinającej całość.
To młodzież jest twórcą i gospodarzem całego przedsięwzięcia.

W ramach programu „Równać Szanse” Dom Kultury w Gostyni stworzył projekt pod nazwą:

rozmawiaMY – cykl wywiadów wideo

Projekt Domu Kultury zakłada stworzenie przez grupę młodzieży (12 osób), w wieku od 13 do 19 lat, cyklu wideo wywiadów (minimum 5 wywiadów) z wybranymi przez siebie, ciekawymi mieszkańcami gminy Wyry.
Czas realizacji projektu to 6 miesięcy, od 1.02 2021 do 31.07 2021.
W projekcie przewidziano ogółem 6 spotkań ok 3 godzin każde.
Uczestnicy wezmą udział w krótkich warsztatach poświęconym podstawom dziennikarstwa, otrzymają również wiedzę na temat rejestracji i montażu nagrań oraz stworzeniu strony, na której na stałe zapisane zostaną nagrane wywiady.
Kończąc realizację projektu zorganizują finał, mający na celu prezentację efektów prac szerszemu gronu.
Nad całością będzie czuwał koordynator powołany z ramienia Domu Kultury.
Udział w projekcie kierowany jest do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą stworzyć coś ciekawego, rozwinąć się, przeżyć ciekawą przygodę i na stałe zapisać się w historię gminy.

Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są do 12.02.2021 r.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc maila na adres sekretariat@dkgostyn.pl lub pod nr telefonu: 32 218-70-00