Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Bez barier, bez granic – szkolenia komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego – III edycja” realizowanego przez: Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach w partnerstwie z MDDP Akademia Biznesu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Projekt przeznaczony jest dla osób, które:

 • pracują,
 • są wieku 18 lat i więcej,
 • mieszkają i/lub pracują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego,
 • nie prowadzą własnej działalności gospodarczej,
 • chcą z własnej inicjatywy wziąć udział w szkoleniach.

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie należy spełnić wszystkie ww. kryteria formalne!

Z udziału w Projekcie wykluczone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie zdalnym:
  elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD), e-podpisy, platformy usług elektronicznych, praca na wspólnych plikach.
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych:modele chmur i rodzaje usług w chmurze, zabezpieczenia, tożsamość, zarządzanie, monitorowanie, raportowanie, standardy prywatności, zgodności i ochrony danych.
 • Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi:zarządzanie czasem i zadaniami na home office, przygotowywanie i organizacja miejsca pracy, komunikacja w pracy zdalnej, motywacja i dyscyplina, cyberbezpieczeństwo, praca na wspólnych plikach.

UWAGA: W przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników, istnieje również możliwość organizacji szkoleń z innych tematów komputerowych.

Realizacja szkoleń: zajęcia będą się odbywać w grupach średnio 10-osobowych, maksymalnie 12-osobowych, średnio 3 dni w tygodniu po 8 godzin lub 6 dni po 4 godziny:
–        Uczestniczki/Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe: podręcznik oraz długopis, notes, teczkę i pendrive,
–        każda/każdy Uczestniczka/Uczestnik Projektu po ukończeniu szkolenia zobowiązany jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego (m.in. ECCC lub VCC),

Uczestniczki/Uczestnicy Projektu otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, a po zdanym egzaminie certyfikat potwierdzający kwalifikacje.

Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym. Liczba miejsc ograniczona. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2021 r. do 31.12.2022 r.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej na stronie: https://bezbarierbezgranic.pl/formularz/

Szczegółowe informacje na temat projektów znajdą Państwo na stronie: https://bezbarierbezgranic.pl/

W ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.:
Grupę docelową stanowią osoby:

 • pracujące,
 • powyżej 18 roku życia,
 • mieszkające i/lub pracujące na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego,
 • chcące z własnej inicjatywy wziąć udział w kursach/szkoleniach,
 • nieprowadzące jednoosobowej działalności gospodarczej.

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie należy spełnić wszystkie ww. kryteria formalne!

Z udziału w Projekcie wykluczone są osoby odbywające karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym. Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym. Liczba miejsc ograniczona.

W ramach Projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

 • Zarządzania obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie zdalnym: elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD), e – podpisy, platformy usług elektronicznych, praca na wspólnych plikach
 • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych – modele chmur i rodzaje usług w chmurze, zabezpieczenia, tożsamość, zarządzanie, monitorowanie, raportowanie, standardy prywatności, zgodności i ochrony danych.

Realizacja szkoleń: szkolenia komputerowe z egzaminem (certyfikowane) będą odbywać się w grupach średnio 12-osobowych, 3 dni w tygodniu średnio po 8 godzin lub 6 dni po 4 godziny.

Szkolenia do wyboru: rano, po południu, weekendowo. Szkolenia realizowane będą w trybie zdalnym (online).

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej na stronie: https://profesjonalnekadryslask.pl/formularz/

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo na stronie: https://profesjonalnekadryslask.pl