Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko pracownika administracyjno-biurowego wybrano Panią Klaudię Wesołka.

W wyniku analizy przedstawionych dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że w/w kandydatka posiada odpowiednie kompetencje i kwalifikacje, które pozwolą na wykonywanie powierzonych zadań na oferowanym stanowisku.