PROTOKÓŁ oceny prac Konkursu literackiego „Między wierszami”
z okazji 25- lecia Gminy Wyry 

29.07.2016 r.

Skład jury:

 Barbara Prasoł
Elżbieta Słomka
Barbara Polok
Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska

Jurorzy po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, które otrzymali bez nazwisk autorów a jedynie z numeracją, oceniali je przydzielonymi punktami w ilości 10 pkt na wszystkie prace.
Następnie punkty zostały zliczone i wyłoniono zwycięskie prace. W dalszej kolejności z kart zgłoszeń odczytano autorów prac.
Werdykt jury jest następujący:

–   I miejsce- Janusz Błasiak (Nr 6.)
  II  miejsce –Wojciech Hauschild  (Nr 2)
–   III  miejsce Ex aequo:
    Barbara Grygierczyk (Nr 5.) i Henryk Cyba (Nr 4.)

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy, które będą wręczane podczas  Stacji Dożynkowo dnia 27.08.2016 r. na terenie Zagrody Śląskiej.

Tukej
Janusz Błasiak

Na mapie znaczono kropkom malutkom

We kronikach wspomniano literkom drobniutkom

Za to w sercu miyszkajom gichne słowa sztyry:

Pszaja Mojij Gminie Wyry.

Tukej nad Wicim wstowo słoneczko

Zaś na Zawodzim zmordowane idzie spać

Sam wonio lasym, czuć ziymiom i werkim ździebeczko

Na hokej, we bala czy szkata idzie se grać

Tu som ludzie jak dymby cołki stwardniałe

A przi tym piękni jak kwiotki wonionce zowcicie

Tak to Wyry i Gostyń dlo cudzych takie małe

Dlo nos wielki i cudne – przidźcie to łoboczycie.

Na mapie znaczono kropkom malutkom

We kronikach wspomniano literkom drobniutkom

A w-mie ryczom te słowa sztyry:

Paradno je Gmina Wyry!…