Rytmika

  • Wiek: 3 – 6 lat
  • Środa, mała sala, 15.00 – 15.45
  • Piątek, mała sala, 16.00 – 16.45
  • Odpłatność: 30zł/msc
  • Prowadząca: Katarzyna Urbaniak-Wojtala

Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Zaleca się głównie: ruch przy muzyce, śpiew, grę na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki. Zajęcia odbywają się z żywym akompaniamentem gitary lub pianina. Razem z dziećmi gramy, improwizujemy na różnych instrumentach dziecięcych, słuchamy pięknej i niezwykłej muzyki. Odkrywamy drzemiące w dzieciach zdolności. Rozwijamy dziecięcą wyobraźnię i wrażliwość oraz uczymy dzieci śpiewać i tańczyć

Prowadząca: Katarzyna Urbaniak–Wojtala – studiowała na Akademii Muzycznej we Wrocławiu na kierunkach śpiew solowy oraz prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz na wydziale pedagogicznym na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych. Pedagog i muzyk z dużym doświadczeniem i wieloma sukcesami muzycznymi w pracy z dziećmi na poziomie wojewódzkim, powiatowym i lokalnym. Od 10 lat pracuje na stanowisku nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej oraz przez 10 lat prowadziła własną działalność w zakresie nauki śpiewu, prowadzenia zespołów wokalnych i chórów oraz nauki gry na instrumentach. Jako samodzielny muzyk brała udział w wielu projektach w kraju i za granicą.