Robotyka

Na zajęciach projektujemy i budujemy proste programowalne roboty z wykorzystaniem silników, czujników, przekładni kół, osi itp. Warsztaty, choć sprzyjają pracy w grupach, pozwalają każdemu uczestnikowi samodzielnie spróbować swoich sił w konstruowaniu i programowaniu robotów. Dodatkowe, aktywne formy nauki pozwalają lepiej zrozumieć matematykę, informatykę, technikę, dlatego dzięki warsztatom z robotyki uczniowie lepiej radzą sobie z codziennymi lekcjami. Samodzielne wykonanie z pozoru trudnych projektów konstrukcyjnych sprawia dzieciom wiele satysfakcji i radości oraz umacnia ich wiarę we własne możliwości.

Termin:
Poniedziałek 17:00-19:00

Cena:
Wpisowe – 20 zł
Opłata za 1 semestr – 240 zł

UWAGA!

ZDROWY KRĘGOSŁUP - wtorek 17:30

JĘZYK ANGIELSKI - czwartki  17:30 FITNESS BPU - czwartek 18:00