Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

GDZIE MOŻNA SKORZYSTAĆ?
Dom Kultury w Gostyni, ul. Pszczyńska 366 czynny od 1 do 15 dnia każdego miesiąca

Poniedziałek 14:00-18:00
Wtorek 9:00-13:00
Środa 14:00-18:00
Czwartek 9:00-13:00
Piątek 9:00-13:00
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie tel.  32 32 48 261