Wicie

Wicie 9 wrzesień/październik

Cennik reklam w miesięczniku „Wicie” (ceny brutto)

  1. Cała strona ( 24,8 cm x 32,4 cm) – 511 zł
  2. ½ strony – poziomo ( 24,8 cm x 16,2 cm) – 300 zł
  3. ½ strony – pionowo ( 12,4 cm x 32,4 cm) – 300 zł
  4. ¼ strony ( 12,4 cm x16,2 cm)  – 220 zł
  5. Wizytówka ( 12,4  cm x 5,4 cm)  – 113 zł
  6. Ogłoszenia drobne ( 6,2   cm x 5,4 cm)  – 30 zł 


    Przy zamieszczaniu reklam przez okres 3-ch miesięcy – zniżka w wysokości 10% za II i III miesiąc.

    Przy zamieszczaniu reklam powyżej 3-ch miesięcy – zniżka w wysokości 20% za II i kolejne miesiące.

Dodaj komentarz