Wicie

Cennik reklam w miesięczniku „Wicie” (ceny brutto)

  1. Cała strona (28,9 cm x 39 cm) 511 zł (cała ostatnia strona + 30%)
  2. ½ strony – poziomo (28,9 cm x 19,5 cm) 300 zł
  3. ½ strony – pionowo (14,4 cm x 39 cm) 300 zł
  4. ¼ strony (14,4 cm x 19,5 cm) 220 zł
  5. Wizytówka (12,4 cm x 5,4 cm) 113 zł
  6. Ogłoszenia drobne (6,2 cm x 5,4 cm) 30 zł 
    Przy zamieszczaniu reklam przez okres 3-ch miesięcy – zniżka w wysokości 10% za II i III miesiąc.

    Przy zamieszczaniu reklam powyżej 3-ch miesięcy – zniżka w wysokości 20% za II i kolejne miesiące.

Dodaj komentarz