Aktualności

Urząd Skarbowy informuje

Sprawozdania finansowe tylko w wersji elektronicznej.
Z dniem 1 października 2018r. weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych  w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,  składają sprawozdania wyłącznie do Krajowego Rejestru Sądowego.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe, obowiązani …

Zajęcia dla dzieci w roku szkolnym 2018/2019

 
Robotyka
Na zajęciach projektujemy i budujemy proste programowalne roboty z wykorzystaniem silników, czujników, przekładni kół, osi itp. Warsztaty, choć sprzyjają pracy w grupach, pozwalają każdemu uczestnikowi samodzielnie spróbować swoich sił w konstruowaniu i programowaniu robotów. Dodatkowe, aktywne formy nauki pozwalają lepiej zrozumieć matematykę, informatykę, technikę, dlatego dzięki warsztatom z robotyki uczniowie lepiej radzą sobie z codziennymi …